streda 23. októbra 2013

Prezentácia QueerPointu počas FFi

Počas tohoročného Filmového festivalu inakosti, ktorý sa uskutoční v dňoch 23.-27.10.2013, budeme vystavovať v hlavnom stánku festivalu, v kine Lumière, prezentačný stojan QueerPointu s fotografiami z našich akcií. Uvidíte tam zaznamenané momenty z turistických výletov vedúce na vrcholy kopcov Biely kríž, Vápenná, Vysoká, Záruby, Chopok, cez prírodnú rezerváciu Marchauen, cez Smolenický kras a iné. Zmienku o QueerPointe nájdete aj v bulletine festivalu. Ďakujeme organizátorkám a organizátorom FFi za poskytnutie priestoru a možnosti šíriť dobré zvesti o našom klube.


Žiadne komentáre: