pondelok 20. septembra 2010

Výstup na hrad Pajštún

Po viac ako trojmesačnej prestávke sme tu opäť a tentoraz s novou trasou. I keď výstup na hrad Pajštún sme už v minulosti absolvovali, rozhodli sme sa o jednoduchšiu variantu trasy, ktorá vedie zo Stupavy a končí v Záhorskej Bystrici. Trasa by mala byť vhodná aj pre začínajúcich/e turistov a turistky, ktorí/é nemajú strach z krátkeho strmého výstupu. Odmenou nám bude obhliadka zrúcaniny gotického hradu z 13. storočia a tesne pred zakončením túry prestávka v krčmičke v obci Marianka.

Trasu ukončíme v Záhorskej Bystrici, odkiaľ sa do centra mesta Bratislavy dostaneme linkou MHD č. 37.

Viac informácií o pripravovanej túre nájdete v priloženej pozvánke.

Mimobratislavskí/é turisti a turistky môžu na nás počkať na zástavke s názvom Stupava, autobusová stanica o 10:33.